دکتر منصور غلامی، وزیر «علوم، تحقیقات و فناوری»، با هیئتی همراه، از شرکت هیواد بازدید کردند. مهندس محمدجواد مربوبی، مدیرعامل شرکت، توضیحاتی دربارۀ محصولاتِ در حال تولید و مشکلات و موانع پیشِ روی تولید بیان کردند. دکتر غلامی به‌منظور رفع موانع و حل مشکلات تولید، راهکارهایی مطرح ساختند.