دکتر ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور، با هیئتی همراه، از محصولات در حال تولید شرکت هیواد بازدید کرده و از روند تولید ابراز خرسندی کردند.