سایزهای مختلف کلیپس لیگاسیون بر حسب ضخامت بافت و یا رگ مورد نظر تقسیم‌ بندی می‌شود. برای مثال کلیپس سایز بزرگ (بنفش) قادر به بستن بافت و یا رگ به ضخامت بین 5 الی 13 میلی‌متر می‌باشد.